Skividé

Under Percy Bergmans första år som utbildad musiklärare i Ljungby kommun kom han att samarbeta med några lågstadielärare vid Ekebackenskolan. Man hade ett tema om "Ensamhet" och eleverna skrev små uppsatser/berättelser om sina erfarenheter. Med detta som grund gjorde Percy låtar med samma innehåll och med inspiration från elevers berättelser.