Vänskap o kiv

konvolut

Vänskap och kiv är en skiva som producerats av Sveriges Radio Växjö med Lennart Nilsson som tekniker, och gjordes ursprungligen som ett radioprogram kallat "Klanglådan". Senare gav Lokalradion ut inspelningen på kassett. Allt detta hände i början av 80-talet. Nu finns skivan återutgiven på CD.