Skividé

Avsikten med denna skiva är att dela med mig av den kristna sångskatten. Just de här sångerna har för många varit en tröst i bedrövelsen, en vägledning från mörker till ljus. I en sorg eller depression ser man mest det svåra och omöjliga.

Dessa sånger vill hjälpa dig att zooma ut till ett större perspektiv - att se din situation i ett evighetsperspektiv, och att greppa den utsträckta handen från din himmelske skapare.

I hela världen med England som ursprungsland har den kristna kyrkan organiserat samtalsgrupper om den kristna trons frågor och svar. På din ort finns troligen en sådan Alpha-grupp. Om du vill veta mer om tro och tröst i praktiken - Ta kontakt med www.alphasverige.org