Tro och Tröst

konvolut

Sånger om Tro och Tröst är en skiva med 10 duetter sjungna av Percy med vänner, och med kompgrupp från Ljungby. Titeln är tagen för att sångerna har ett budskap om tro på en Gud, som ger människan tröst. Förhoppningen är att denna skiva ska vara lättlyssnad med inspelningar för unga och gamla. Skivan innehåller såväl gamla psalmer och hymner som några nyare sånger. I skolans värld pratar man om stamsånger, när det gäller en kulturell sångrepertoar som man försöker behålla. I kyrka och frikyrka finns också en standardsångskatt som bevarats genom gudstjänster, konserter och via skivproduktioner. Denna skivor innehåller flera andliga klassisker från 1900-talets senare del. Psalmer som "Blott en dag" och "Långt bortom rymder vida" tillsammans med bl.a. "Gud har omsorg om dig" och "Någonstans bland alla skuggor"

tillhör de mest kända andliga sångerna från 1900-talet.

Det finns också ett sånghäfte med tvåstämmiga arrangemang och kompskisser