Skividé

När vi sommaren 2006 möttes i Ljungby och lyssnade på Arméns Musikpluton: Ingemar Jennersjö, Ingvar Grahn och jag (Percy Bergman) så nämnde jag att det hade varit roligt att någon gång sjunga de riktigt gamla Strängmusiksångerna från 50-talet. Sånger som Gud är god, Gyllene morgon, Jesus bryter varje boja. Ingemar och Ingvar tände på idén direkt och sa: Det kan vi göra i Värnamo. Lite senare hade Ingemar förankrat idén i styrelsen och så var det igång.

När vi väl hade planerat Strängmusikfestivalen i Värnamo 2007, så kom idén att göra en skiva. Det finns en serie skivor med Anders Jaktlund som producent, men enligt min mening så saknas det sånger från 50-talet. Eftersom en stor del av strängmusikkulturen har försvunnit och bytts ut till Lovsångsgenren, så känns det behjärtansvärt att dokumentera denna sångskatt. Det mest utmärkande draget är att det är samspel och samsång för den breda massan i kör och orkester, och att man gör det tillsammans utan alltför stora kvalitetskrav.

2009 gjordes en skiva med innehåll av mer tematisk karaktär: de båda under 2008 avlidna musikerna Lennart Jernestrand och Svante Widén ärades med att enbart deras sånger och/eller arrangemang finns med på skivan. Det innebar sånger från de sista fem decennierna under 1900-talet.

2010 var sångerna till stor del hämtat från Homecoming-repertoaren - dessa för frikyrkan och Pingströrelsen så betydelsefulla sånger - skapade av amerikanerna Bill och Gloria Gaither.