Vad är strängmusik?

Musikformen kommer från Amerika och kyrkornas och kapellens hymner som spreds i olika väckelserörelser på tidigt 1900-tal. I Pingströrelsen gavs de första regelbundna arrangemangen för strängmusik ut via Förlaget Filadelfias Lösbladsserie fr.o.m. 1954. Bland de första arrangörerna var Karl-Erik Svedlund och Göte Strandsjö. Viktiga arrangörer var senare Lennart Jernestrand och Svante Widén.

I början var det enkla arrangemang för två- eller tre-stämmig kör till gitarr och piano. Ackorden hade få färgningar - utöver dur och moll användes i stort sett endast 7-ackordet. Många kvinnor spelade gitarr - ofta med fingerspel - i samhället användes öknamnet "Jesusknäppare" för gitarrer - detta var innan Bob Dylan och Beatles hade gjort gitarren populär. Fr.o.m 60-talet kom arrangemangen att bli alltmer avancerade med stråk- och blåssättningar och med rikare ackordfärgningar. Resultatet blev att gitarristerna blev färre men duktigare. Det började också ges ut mer eller mindre kompletta symfoniska orkesterarrengemang. Fortfarande kallades genren för "Strängmusik" eller ibland "Sångarna" - kanske beroende på att stränginstrumenten blev färre. Det var inte ovanligt heller att fr.o.m. 70-talet plocka in trummor och elbas i kompet.

Strängmusik är en musikform som använts i frikyrkorna under 1900-talet. En omfattande uppsats om Strängmusik inom Frälsningarmén finns på följande adress:

http://www.frals.se/omFA/musik/uppsats/kap_6.htm


Hans Bernskiöld ger i sin doktorsavhandling Sjung av hjärtat sjung en fyllig beskrivning av församlingssång och musikliv i Svenska missionsförbundet fram till 1950-talet

http://www.ub.gu.se/sok/dissdatabas/detaljvy.xml?id=472