Skividé

Jag kommer med en viss förtjusning ihåg en ung kvinnlig student, som kom in på mitt tjänsterum vid dåvarande Högskolan i Växjö, och såg en röd bok med inskriften: Segertoner. Hon utbrast med en obeskrivlig förvåning i rösten SEGERTONER??? Jag kan förstå hennes förvåning, för sångbokens namn är ganska ovanligt - lite udda. Men, innehållet och intentionerna i de kretsar som använde och gav namn åt sångboken under 1900-talets första decennier var just så: Sånger för att vinna seger i en värld med motstånd och förakt. Någon har liknat ett vilt världsvant leverne med ”Vin, kvinnor och sång”. I Pingströrelsen har ett betydligt lugnare liv, (men kanske rikare) betecknats med ”Saft, systrar och segertoner” Ibland är sångtexterna inlindade i ett språk som känns alltför internt (”Kanans tungomål”), trots syftet att dela med sig av budskapet till människor utanför kyrkan. Men totalbilden ger en känsla av engagemang, glädje, tro och hopp. Sedan jag några år efter 1960 började att spela tramporgel, piporgel eller piano till dessa sånger vid olika tillfälle ex. stugmöten, samlingar, gudstjänster m.m. har jag fått mina egna favoriter. En del versioner skulle jag inte vågat framföra på 60-talet. Men allt eftersom tiden och musiken har förändrats känns mina versioner nu även rumsrena i frikyrkans gudstjänster... Några av sångerna finns inte kvar i den senaste utgåvan av Segertoner (1988). Visserligen är smaken delad, och varje lokal kyrka har sina favoriter, men visst saknar man sånger som "Kan ditt ankar hålla" och "Den föll av" m.fl. Jag har försökt att framföra sångerna i olika stilar - men den grundläggande idén är att sångerna ska visa glädje, och inte som den ibland förekommande släpmetoden (sega toner) - oftast beroende på att en del av oss som spelar orgel inte behärskar instrumentet. Någon kanske säger att man inte får ändra på sångerna i Segertoner - men jag är säker på att de flesta av sångerna ursprungligen inte var tänkta att koralharmoniseras eller att framföras på orgel. Så sångerna har redan en gång ändrat karaktär, - när de kom in i Segertonerboken Jag själv växte upp i ett hem i norra Skåne där den viktigaste sångboken var Segertoner och den viktigaste boken var Bibeln. Jag tycker att det har varit en bra grund att stå på, även om jag har breddat min smak till att omfatta fler sångböcker och böcker. Jag har under årens lopp lärt känna många trevliga sångare och musiker. Jag har bett några av dem att hjälpa mig med sångerna. Gemensamt för oss alla är att vi har träffats i någon kyrka eller skola i Ljungby eller i Växjö under 80- och 90-talet. Visst känns det fantastiskt att få leva i en tid där man själv med hjälp av dator och syntar kan skapa en CD-skiva. Det mesta gjort på en skrivbordsyta av 1 kvadratmeter. Det kunde jag inte drömma om på 1960-talet vid tramporgeln, elorgeln eller vid den gamla 2-spårs-rullbandspelaren. Jag hoppas att du som blivit utkastad ifrån eller besviken, på en i ditt tycke för konservativ eller strikt frikyrkorörelse, ska känna att det (bortsett från de goda eller dåliga människor i den) finns en god sak som fortfarande fungerar - en tro på någon som är större än du och jag. Efter honom firade en hel värld millenniumskiftet år 2000. Använd Bibeln som konsult i de stora frågorna i ditt liv, och sjung: sånger, psalmer eller varför inte S E G E R T O N E R...