Vad är segertoner?

Segertoner är namnet på den sångbok som används i Pingströrelsen, utgiven av Förlaget Filadelfia

Den utgavs av Lewi Pethrus och Paul Ongman 1914 med 61 sånger till allsång, solo, kör och strängmusik

En "förlaga" till Segertoner kom ut redan 1912 och hette "Segersånger" samlade af Lewi Petrus och Alfr. Säther.

Segertoner omarbetades 1916, 1922, 1930, 1939, 1960, 1988

I de första versionerna fanns många översatta amerikanska sånger, men fr.o.m. 1960 kom det fler svenska sånger med.

Idag innehåller segertoner 695 sånger varav 325 gemensamma med den sv. psalmboken och frikyrkornas församlingssångböcker