Biografi

Efter att fram till 25-årsålderna ha arbetet inom Möbelbranschen började Percy som vikarierande musiklärare i älmhult och sadlade om. Han började studera vid Malmö Musikhögskola åren 1987-2003 - först till Musiklärare 1987-2001, och sedan till Satspedagog 2001-2003. Genom påbyggnadsutbildningen inom Musiklära och Arrangering formades det intresse som sedan barndomen funnits för musikaliskt skapande och arrangering/instrumentation. Som pedagog med erfarenhet av undervisning av barn och ungdomar fick Percy en dröm uppfylld när ett egenkomponerat pedagogiskt material för pianoundervisning publicerades och förlagdes hos Gehrmans Musikförlag 1981 kallat "13 Gladlåtar för piano" . En annan dröm uppfylldes 1983 när ett egenkomponerat sångcollage kallat "Vänskap och kiv" spelades in och distribuerades av Radio Kronoberg. Senare under 80- och 90- talet var Percy producent och arrangör för ett dussin vinyl och kassettutgivningar i olika skivbolags regier. I början av 80-talet arrangerade Percy flera körfestivaler i Ljungby samt hade en kör på närmare 200 elever vid Sunnerboskolan i Ljungby. 1986 anställdes Percy Bergman vid Lärarhögskolan i Växjö som Högskoleadjunkt i musikens metodik tillsammans med framlidne kollegan Jörgen Falk. De båda unga musiklärarna förändrade den tidigare seminarietraditionen med blockflöjtsundervisning och individuell pianoundervisning till att introducera datorer och synthesizers i musikutbildningen, och var föregångare bland Högskolornas Lärarutbildningar vad gäller digital teknik i undervisningen. Jörgens tekniska kunnande och Percys intresse för musikskapande var grunden för årliga kassettutgivningar med nykomponerad musik bland lärarstudenterna. I slutet av 90-talet producerade och skapade Percy en egen Musik-CD med en musikalisk biografi från barndomens frikyrkliga sångskatt. Under årens gång har Percy sedan 1987 i olika institutionsorganisationer inom Högskolan och universitetet arbetat som Studierektor, Bitr prefekt, Stftr prefekt och Prefekt kombinerat med undervisning i piano, gitarr, musiklära, arrangering och musikaliskt skapande. För närvarande är Percy bitr prefekt vid avd för Bild, musik och kulturpedagogik, samt programansvarig för Musikproduktionsprogrammet. Han undervisar främst i Musikteori och musikaliskt skapande.